KARDAN SERVIS

Žilina

K Cintorínu 842/59 B
Žilina - Bánová

tel: + 421 41 700 27 27
+ 421 41 700 20 86
+ 421 41 700 20 87
mob.:+421 903 034 031
mob.:+421 910 919 888
e-mail: info@kardanservis.sk

 

 

Trnava

Pri Kalvárii 35
917 01 Trnava

tel: + 421 33 533 31 97
mob.: + 421 911 034 031
e-mail: info@kardanservis.sk

 

 

 

KARDAN SERVIS na Facebooku Facebook

Vyvažovanie Parametre vyvažovania

Parametre vyvažovania

Norma STN 1940 hovorí o kvalite vyváženosti kardanových hriadeľov a stanovení prípustnej zostatkovej nevyváženosti.

Vyvažuje sa v dvoch rovinách. Na nepresnosť vyváženia ma velký vplyv kvalita a presnosť vyrobených súčiastok a presnosť uchytenia na vyvažovacom stroji.

Na vyvažovanie kardanových hriadeľov má veľký vplyv presnosť tzv. centráže, ktorá je zvyčajne na čele pripojovacej príruby. Vo výrobnom procese sa jednotlivé operácie výroby kardanových dielov odvíjajú od tejto centráže. Nepresne, nesúoso vyrobené diely spôsobia, že po zvarení hriadeľa sa hriadeľ dá len veľmi ťažko vyvážiť.

Nevývaha sa koriguje pridávaním alebo uberaním materiálu na telese vyvažovaného predmetu.Najefektívnejšie sa nevývaha koriguje na kružnici najviac vzdialenej od osi otáčania. Na kardanoch sa zvyčajne pridáva materiál vo forme korekčných vyvažovacich teliesok. Miesto je presne určené telieska sa zvyčajne prizvárajú. Pre veľké hriadele býva možnosť uchytenia skrutkovým spojom.

Tam kde je riziko použitia zvaru sa materiál odoberá - zvyčajne vrtaním. Ide najmä o hriadele s použitím na autobusoch a lanovkách.

Preto sa kvalitne a presne vyrobený /opravený / kardan pozná podľa veľkosti a množstva vyvažovacích teliesok, ktoré sú na ňom umiestnené. Nepresne poskladaný kardan je niekedy " nevyvážiteľný ". Dramaticky sa tento problém nekvality prejavuje pri kardanoch na osobné autá, prípadne dodávky, ktoré sú vyrábané z ľahkých dielov, kde sa aj malá nepresnosť pri oprave prejaví na kvalite kardanového hriadeľa.